TIM-logo_blue

Trainee vinner av FLTs utdanningspris 2022

Thomas Berge Foyn mottok pris for sin masteroppgave «Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk» under FLTs(Forbundet for Ledelse og Teknikk) landsmøte! I oppgaven undersøker Thomas hvordan digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser kan føre til høyere grad av ombruk. Han tar utgangspunkt i eiendomsbesitters perspektiv med fokus på prosessene hos utbygger.
Thomas Berge Foyn

Juryens begrunnelse: Digital informasjonsforvaltning av bygningsressurser for å øke graden av ombruk

Masteroppgaven er avsluttende del av sivilingeniørstudiet ved Institutt for bygg- og miljøteknikk, NTNU.

Temaet bærekraft er både høgaktuelt og svært viktig for norsk bygg- og eiendomsnæring. Skal klimamålene nås må det brukes mindre materialressurser, og levetiden på eksisterende bygningsmasse må forlenges.

Det er knyttet store utfordringer til ombruk og gjenvinning ved fornying av dagens bygningsmasse. I oppgaven har studenten gjennomført et banebrytende arbeid med å finne ut hvordan digitale ressurser om bygninger kan systematiseres og brukes for å øke graden av ombruk. Det er identifisert utfordringer og foreslått rammeverk for hvordan den digitale informasjonsforvaltningen kan se ut over bygningers levetid. På imponerende måte har studenten studert og forenet to fagfelter for å kunne få den nødvendige oversikt over komplekse prosesser.

Teoridelen av oppgaven er både relevant og imponerende da den bygger på et omfattende litteraturstudium innen både byggeteknikk og digitalisering. I oppgaven er problemstilling og forskningsspørsmål besvart på en systematisk og vitenskapelig måte. Det samme kan sies om metodevalg og kildebruk. Drøftingene underveis, og særlig i diskusjonskapitlet, er grundige og relevante. Bevarelsen er ryddig og velformulert, og samlet sett holder oppgaven et meget høyt faglig nivå.

Vi er veldig stolte av at en av våre traineer har fått en slik utmerkelse.

Kilde: https://flt.no/landsmote-vinnere-av-flts-utdanningspris/