TIM-logo_blue

Om Trainee i Molderegionen (TiM)

Foto: MNF

Trainee i Molderegionen (TiM) er et trainee-program for nyutdannede bachelor- og masterstudenter som ønsker å jobbe hos en av de svært spennende og fremoverlente bedriftene i Molderegionen!

Vi vet at faglig og sosialt nettverk er viktig for at du skal trives i Molderegionen. Når du blir ansatt hos en av bedriftene som er med i TIM-samarbeidet, får du derfor langt mer enn en spennende jobb! Du får også en unik mulighet til å styrke både din faglige og personlige kompetanse. Vi gir deg mulighet til å knytte nettverk med solide bedrifter, bygge fellesskap med andre nyansatte på tvers av arbeidsplasser – i kombinasjon med kortreist avstand til Norges vakreste natur!

Sjansen er stor for at du faller for regionen vår og skaper mange nye minner for livet!

Kort om TiM

 • Dersom du sender en åpen søknad, vil søknaden din blir tilgjengelig for alle bedriftene i TIM-nettverket, noe som øker muligheten for at du får spennende jobbtilbud.
 • Ettårig oppfølging av nyansatte i TIM-bedrifter innenfor alle fagretninger/bransjer
 • Ansettelsen starter i august.
 • 4 faglige fellessamlinger for traineene. Teambuilding, bedriftsbesøk, egenutvikling, forhandlinger og erfaringsutveksling vil være eksempel på tematikk på fagsamlingene.
 • Sosiale samlinger og mulighet for å delta på Molde Næringsforum sine arrangement.
 • Du får en mentor i bedriften med ansvar for oppfølging og veiledning.
 • Oppfølging av en arbeidspsykolog gjennom året, med tilbud om samtaler.
 • Oppfølging kontaktperson i TiM.
 • Verdifull arbeidserfaring
 • Spennende kontakter innen næringsliv og arbeidsliv for øvrig.
 • Mulig å sende inn søknader utenom fristen. Vurderinger gjøres fortløpende fram mot programstart.
,

Krav til traineen:

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Har maksimalt 3 års arbeidserfaring etter avsluttede studier
 • Behersker norsk som arbeidsspråk

Trainee i Molderegionen er et utviklingsprogram som har til hensikt å gi deltakerne relevant faglig påfyll, personlig utvikling, kunnskap om regionen og næringslivet. Deltakere får en gylden mulighet til å bygge langvarige nettverk på tvers av bedrifter og arbeidsoppgaver.

Programmet du blir en del av, består av fire samlinger med høy faglig kvalitet og relevans for de nyansatte i arbeidslivet. Fokus for programmet er at det det skal være relevant og nyttig både for deltakere og bedriftene. Som trainee får du med deg viktige verktøy både for å mestre jobb og den nye hverdagen etter endt studietid.

Samlingene har ett hovedtema, med ulike vinklinger bestående av foredrag, gruppeoppgaver, caseløsing, samtaler og refleksjon. Vi henter både erfarne foredragsholdere og spennende personer fra nærområdet. Gjennom året får man mulighet til flere samtaler med en arbeidspsykolog.

I tillegg til programmet tas det initiativ til sosiale aktiviteter mellom samlingene. Det være seg bedriftsbesøk, klatring, fotballkamp, konserter, badstue og bading i Moldefjorden ol.

,

For mer informasjon:

Kontakt prosjektleder Carina Farstad i Molde Næringsforum

Tlf: 99502761 eller e-post: post@timtrainee.no

Trainee i Molderegionen (TiM) ønsker å rette fokus mot mulighetene som bedriftene i regionen kan by på, og synliggjøre regionen som et godt bo- og arbeidssted for å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. TiM er et prosjekt i regi av Molde Næringsforum.

TiM er et stort nettverk av bedrifter og har vært aktiv siden 2007. Vårt traineeprogram, som har en varighet på 12 måneder, har mer enn 200 søkere årlig.