TIM-logo_blue

Bedriftene

Foto: Frode Heimen

Kraft og innovasjon

Næringslivet Molderegionen er kjent for sin kraft, sin innovasjons- og omstillingsevne og ikke minst for sitt samarbeid. Hos TiM får du innpass i et rikt og variert næringsliv med flere bedrifter som er verdensledende innenfor sine felt.

Variert næringsliv

Molde har et rikt og variert næringsliv der flere bedrifter er tett knyttet til havet, inkludert olje og gass, og mange utvikler produkter og tjenester nettopp for marin og maritim sektor.

Bedriftene vil ha deg

Oversikten over bedrifter som er på jakt etter nye ansatte høsten 2023 oppdateres fortløpende. Les mer om de her:

Admento

Vi er en gjeng med folk som liker å oversette tall til lønnsomme råd. Admento er en av Midt-Norges ledende økonomihus og tilbyr fagfolk og verdifull rådgivning innen regnskap, HR og teknologi. Vi er om lag 150 ansatte fordelt på 15 lokasjoner fra Oslo i sør til Stjørdal i nord, inkludert vårt datterselskapet Orkla Credit.

Advansia

Advansia er en ledende rådgivnings- og ingeniørvirksomhet som tilbyr fremtidsrettede og bærekraftige løsninger, gjennom å kombinere lang erfaring med nytenkning og en helhetlig tilnærming. Består av 600 dedikerte og modige lagspillere som er involvert i et mangfold av prosjekter av stor samfunnsmessig betydning i sektorene bygg og anlegg, energi og industri.

Angvik Eiendom AS

Angvik Eiendom er blant de ledende selskapene innenfor forvaltning av næringseiendom i Møre og Romsdal og forvalter mer enn 150 000 kvm næringseiendom fordelt på ca 50 bygg. Vi har hovedkontor på Nøisomhed Gård i Molde, og er en aktiv pådriver for utvikling og vekst med engasjement i flere store utviklingsprosjekter i fylket. Vi har betydelig kompetanse på utleie av handel- og næringseiendom, og har bl.a. samarbeid med Olav Thon Gruppen om kjøpesentrene i Molde.

Angvik Grytnes Entreprenør AS

Angvik Grytnes Entreprenør er en totalentreprenør i bygg og anlegg i Møre og Romsdal. Vi driver med bygging og rehabilitering av næringsbygg og anlegg for offentlige og private byggherrer.

Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan, arkitektur- og ingeniørfag. Vi er alltid helhetlige i vår tilnærming og forretningsmodellen vår baserer seg på vår kompetanse innen alle faser av et prosjekt. Vi mener de mest nyskapende og bærekraftige løsningene oppstår gjennom tverrfaglighet og ikke ved å jobbe med hvert enkelt fag isolert. Alt vi leverer skal være fremsynt, varig og helhetlig.

Astero

I Astero er vi opptatt av utvikling! Vi er stadig på jakt etter nye talenter med riktig kompetanse og som engasjeres av de samme verdiene som oss: respekt, samfunnsansvar, arbeidsglede og bærekraft.

Axess

Axess Group is a global partner delivering world-class integrity solutions for the leading players in the offshore, maritime and energy industries worldwide. We provide exceptional Asset Integrity Management, Engineering Solutions, Consultancy Services, Products, Technology and Software Solutions for all topside systems.

AXTech AS

AXTech er en fremoverlent og dynamisk ingeniørbedrift som leverer løfteutstyr og tjenester etter skreddersøm til marin- og offshore industri. Prosjekt- og produktporteføljen strekker seg fra enkle vinsjer til avanserte «one of a kind» løftesystemer for undervannskonstruksjon og tungløft.

BDO AS

BDO er ledende på revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester i Norge. Vi skal være en verdifull samarbeidspartner for våre oppdragsgivere.

Bratseth AS

Bratseth AS, lokalisert i Molde og Sunndal. Teknisk entreprenør innen prosjektering, elektro og ventilasjon. Vårt hovedfokus er å hjelpe våre kunder til å finne løsninger som fører til effektivisering. Vi tar ansvar slik at ditt prosjekt forvaltes på best mulig måte. Det er derfor vi sier: Ditt prosjekt. Vårt ansvar.

Brunvoll AS

Brunvoll-konsernet er en ledende maritim systemleverandør med høy eksportandel og meget god soliditet. Konsernet har lang erfaring med utvikling, egenproduksjon og service på fremdrifts-, posisjonering og manøvreringssystem for avanserte sjøgående fartøy.

Christie & Opsahl AS

Tør å satse! Vår visjon, vårt mantra. Vi skal tørre å satse. Satse på folk, og gi de mulighetene for personlig utvikling. Vi tør å satse på spennende prosjekter som ikke er A4. Og vi tør å satse innenfor nye geografiske områder. Christie har som målsetning å være den mest anerkjente bygg- og anleggsentreprenøren på Nordvestlandet. Vi identifiserer oss som en innovativ og prosjektstyrt entreprenørbedrift med spisskompetanse på gjennomføring av komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Elinett AS

Elinett AS er et nettselskap med 90 ansatte, fordelt på hovedkontoret i Molde og avdeling i Eidsvåg. Vi har ansvaret for kraftforsyningen i Molderegionen, og eier og drifter distribusjons- og regionalnett i kommunene Aukra, Gjemnes, Hustadvika og Molde. Elinett AS er et selskap i Istad-konsernet.

Elmo Teknikk AS

ELMO Teknikk AS er en tradisjonsrik kompetansebedrift med 86 motiverte ansatte. Som spesialister på elektro og automasjon er vi en ledende aktør på vårt felt i Molde-regionen, og i tillegg til hovedkontoret i Årødalen, har vi en montørbase på Eide.

Glamox

Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox-konsernet er en ledende leverandør til verdens marine og offshore-markeder, og en betydelig leverandør til det profesjonelle byggmarkedet i Europa.

iRegnskap

iRegnskap er lokalisert i Molde, Kristiansund, Ålesund, Oslo og Trondheim. Våre tjueto ansatte omsetter i år for 25 millioner med god lønnsomhet. Vi har 700 bedrifter som kunder.

Linjebygg AS

Linjebygg leverer tjenester og komplette prosjekter innen inspeksjon, vedlikehold og modifikasjoner til olje- og gassektoren, både offshore og onshore.

Molde Kommune

Molde kommune kan by på et bredt spekter av jobbmuligheter innenfor ulike fagfelt. «Molde kommune er ein open organisasjon og ein attraktiv arbeidsgjevar». Det vil si at kommunen skal være et naturlig førstevalg for ansatte og ved nyrekruttering.

Molde Næringsforum

Våre viktigste oppgaver er å arbeide for vekstkraft i næringslivet, og at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å fremme næringslivet i Molderegionen sine interesser.

Motus Technology AS

Motus Technology er en kunnskapsbedrift som utvikler og leverer innovative kraner og håndteringssystemer til kunder innenfor fiskeri og havbruk, offshore vind, olje- og gass, og landbasert industri over hele verden.

Nofence

Vi i Nofence brenner for å utvikle teknologi som gjør det lett å ha dyr på beite og samtidig ivareta god dyrevelferd. Nofence er et system for virtuell inngjerding av beitedyr som gjør det enkelt å gi dyrene tilgang til gode og varierte beiter.

Norconsult

I Norconsult utvikler vi morgendagens samfunn ved å kombinere ingeniørfag, arkitektur, samfunnsplanlegging og digital kompetanse. Vi har en helhetlig tilnærming med utgangspunkt i lokal tilstedeværelse og tverrfaglig kompetanse og samarbeid. Våre nær 6 000 medarbeidere er fordelt på mer enn 130 kontorer, hovedsakelig i Norden, og hvert år løser våre rådgivere rundt 30 000 små og store oppdrag for private og offentlige kunder.

(NOV) National Oilwell Varco

Become part of a global team developing innovative solutions in a dynamic industry.

Omya Hustadmarmor

Omya Hustadmarmor er en ledende global produsent av industrimineraler og en verdensomspennende distributør av spesialkjemikaler.

PwC

PwC er verdens største nettverk av revisorer, advokater og rådgivere. PwC leverer rådgivning, revisjon, regnskap og juridiske tjenester.

Romsdals Budstikke

Romsdals Budstikke er en regional avis som dekker nyheter og hendelser i Romsdal-regionen i Møre og Romsdal fylke, Norge. Avisen har sitt hovedsete i Molde og har vært en viktig kilde for lokalnyheter og informasjon siden den ble etablert i 1843. Romsdals Budstikke spiller en sentral rolle i å formidle nyheter, politikk, kultur og annen relevant informasjon til lokalbefolkningen.

Romsdalsbanken

Romsdalsbanken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, med avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken har 46 ansatte og forvalter ca.8 milliarder kroner inkl. lån gjennom boligkredittselskap. Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder. Banken er medlem av Eika Alliansen. Vi har sterk tro på lokalbankens nærhet til kundene og vi gleder oss over utviklingen i et spennende marked.

ROR IKT

ROR-IKT er en interkommunal IKT-organisasjon for kommunene Aukra, Molde, Rauma og Vestnes med hovedkontor i Molde. Selskapet leverer IKT-tjenester til våre eierkommuner og skal sørge for at kommunene mottar stabile tjenester og gode framtidsrettede totalløsninger. De ansatte arbeider innenfor tre ulike områder: Kundeservice, Drift og Tjenesteutvikling.

Sparebanken Møre

Sparebanken Møre har definert sitt primære geografiske virkeområde til Nordvestlandet, og er det ledende finanshuset i regionen.

Vikenco AS

Vikenco has been a recognised supplier of seafood to markets in Norway, Europa, the USA and the Far East since 1973. The company was a pioneer in salmon-farming, and with Salmar Organic it has a fully integrated production chain from roe and smolt to marine growers. The company has in addition to its own harvesting station, a value adding plant and marketing department.