TIM-logo_blue

Bedriftene

Foto: Frode Heimen

Kraft og innovasjon

Næringslivet Molderegionen er kjent for sin kraft, sin innovasjons- og omstillingsevne og ikke minst for sitt samarbeid. Hos TiM får du innpass i et rikt og variert næringsliv med flere bedrifter som er verdensledende innenfor sine felt.

Variert næringsliv

Molde har et rikt og variert næringsliv der flere bedrifter er tett knyttet til havet, inkludert olje og gass, og mange utvikler produkter og tjenester nettopp for marin og maritim sektor.

Bedriftene vil ha deg

Oversikten over bedrifter som er på jakt etter nye ansatte høsten 2023 oppdateres fortløpende. Les mer om de her:

Christie & Opsahl AS

Tør å satse! Vår visjon, vårt mantra. Vi skal tørre å satse. Satse på folk, og gi de mulighetene for personlig utvikling. Vi tør å satse på spennende prosjekter som ikke er A4. Og vi tør å satse innenfor nye geografiske områder. Christie har som målsetning å være den mest anerkjente bygg- og anleggsentreprenøren på Nordvestlandet. Vi identifiserer oss som en innovativ og prosjektstyrt entreprenørbedrift med spisskompetanse på gjennomføring av komplekse bygg- og anleggsprosjekter.

Romsdalsbanken

Romsdalsbanken har sitt primærmarked i Romsdal og sørlige deler av Nordmøre. Hovedkontoret ligger i Elnesvågen, med avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken har 46 ansatte og forvalter ca.8 milliarder kroner inkl. lån gjennom boligkredittselskap. Romsdalsbanken tilbyr helhetlige løsninger innen bank og forsikring for både person- og næringskunder. Banken er medlem av Eika Alliansen. Vi har sterk tro på lokalbankens nærhet til kundene og vi gleder oss over utviklingen i et spennende marked.