TIM-logo_blue

Bedriftens syn på TiM

Veldig kjekt å være arbeidsgiver for en trainee sier Marianne Valle, HR Sjef i Astero, da vi tok turen på besøk.
Marianne Valle, Astero og trainee Daniel Qvernstrøm

Daniel Qvernstrøm har snart fullført et år som trainee i Molderegionen. Vi er nysgjerrige på hvordan året har vært både for arbeidsgiver og nyansatt, og har derfor tatt turen ut til Astero i Molde.

HR Sjef i Astero, Marianne Valle, svarer på hvordan det oppleves å være arbeidsgiver for en trainee. Hun viser oss rundt og forteller hvordan Astero jobber samt hvor varierte fagområder de faktisk representerer. Astero har i underkant av 100 ansatte, som sitter litt spredt innenfor ganske lokal geografi. Astero har kontor i Åndalsnes og hovedkontor i Molde. Astero er en solid arbeid-og inkluderingsbedrift hvor formålet er å fremme menneskers muligheter i arbeid. De er en tverrfaglig arbeidsgiver som jobber innenfor mange ulike fagfelt som plate, maskinering, sveis, ingeniører, innkjøp, salg, bedriftshelsetjeneste for å nevne noen. En av hovedoppgavene er å hjelpe folk ut i utdanning og jobb med ulike tiltak som karriereveiledning og tilrettelegging, der Daniel har sin rolle. Under pandemien har de måttet tenke kreativt, og fått satt opp et eget filmstudio for å lage presentasjoner for blant annet kursing.

Hvordan er det å ha en trainee i Astero?

Fra mitt ståsted har det vært veldig kjekt. Det er viktig for oss å være med på et tiltak som er innført i regionen for å få tilgang til mer kompetanse. Astero må på linje med andre bedrifter være med å både vise muligheter og fortsetter å ivareta initiativet og innflyttere. Det har vært en artig erfaring og første gang Astero er med på dette. Tror nok ikke det er så mange som tenker på at Daniel er en trainee, det blir som en nyansatt på lik linje med andre nyansatte. Dette var også vår intensjon der Daniel har gått inn med opplæringsplan der fadderordning er beskrevet som ett av punktene. Der han får et sertifisert bevis på linje med andre nyansatte.

Flue

Har dere noen tanker rundt at en slik ordning kan være med å beholde arbeidstakere i regionen etter endt traineeår?

Det er mitt inntrykk. Dette kan være en bidragsyter for å hjelpe de bedriftene som alene er for små til å være rundt om i landet for å rekruttere. Vi gikk ut med ambisjoner om å få en ingeniør, og fikk Daniel med en bachelor i psykologi. Daniel er fra Oslo og har nå bosatt seg på Vestnes med full pakke.

Kunne dere tenke dere å ta inn flere traineer?

Det er vi positiv til! Vi kan også benytte arenaen som bedrift til å skape ennå mer nettverk mellom bedriftene. Traineen deltar på arrangement gjennom året, men også arbeidsgivere har potensiale i å bruke dette som arena. I forhold til vår bedrift, kunne vi har gjort mer ut av å markedsføre at vi tilbyr nyansatte denne ordningen.

Mer om Astero

Foto og film