TIM-logo_blue

Molde Næringsforum

Våre viktigste oppgaver er å arbeide for vekstkraft i næringslivet, og at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her. Vi samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å fremme næringslivet i Molderegionen sine interesser.

Molde Næringsforum (MNF) er en uavhengig medlemsorganisasjon for næringslivet. Vi samordner, koordinerer og arbeider på tvers av bransjer for å utvikle og fremme næringslivet i Molderegionen. MNF jobber for at Molderegionen skal være en av landets mest attraktive regioner å bo og arbeide i – og der folk trives!

Vi skal:

  • være en pådriver for konkurransedyktig infrastruktur, utvikling og regional næringspolitikk
  • bidra til styrking og synliggjøring av Molderegionens næringsliv
  • bidra til styrking og synliggjøring av Molderegionens kompetansemiljø
  • bidra til styrking av regionsenteret Molde sentrum som magnet i Molderegionen
  • skape attraktive møteplasser

Dette gjør vi ved å:

  • skape arenaer og nettverk for nye forretningsmuligheter, kompetanseutveksling og – overføring og samarbeid
  • være et forum som synliggjør næringslivets rolle og betydning i lokalsamfunnet
  • inneha en pådriverrolle og være et talerør og en døråpner overfor lokale og sentrale regler.

Vi avlaster den enkelte medlemsbedrift i bruk av ressurser på rammebetingelser som attraktiviteten til regionen, infrastruktur som flyplass, vei- og fergeforbindelser, sykehus, samarbeid med skoleverket, samarbeid i regionen osv.

Vi legger til rette for nettverksbygging gjennom våre møteplasser; konferanser, seminarer og frokostmøter, og gjennomfører årlig 20-30 møter for medlemmene.

 

Kontakt:

Kontaktperson: Carina Farstad
Stillingstittel: Prosjektleder næring
Telefon: +4799502761

Andre bedrifter

Admento
Advansia
Angvik Eiendom AS
Angvik Grytnes Entreprenør AS
Asplan Viak
Astero
Axess
AXTech AS
BDO AS
Bratseth AS
Brunvoll AS
Christie & Opsahl AS
Elinett AS
Elmo Teknikk AS
Glamox
iRegnskap
Linjebygg AS
Molde Kommune
Motus Technology AS
Nofence
Norconsult
(NOV) National Oilwell Varco
Omya Hustadmarmor
PwC
Romsdals Budstikke
Romsdalsbanken
ROR IKT
Sparebanken Møre
Vikenco AS