TIM-logo_blue

TiM-programmet gir oss en god mulighet til å knytte nettverk i Molde regionen!

Mathilde Vogt
Utdanning: Bachelor i Fornybar Energi, Høgskolen på Vestlandet, Sogndal
I hvilken bedrift var du trainee?: Elinett