TIM-logo_blue

TiM er en god måte å bli kjent med folk i samme situasjon, samt få veiledning og oppfølging!

Eirik Bævre Bergseth
Utdanning: Bachelor i ingeniørfag, Bygg (NTNU) og Master i ledelse av teknologi (NTNU)
I hvilken bedrift var du trainee?: Christie & Opsahl AS
Hva ser du mest frem til med traineeperioden?
Det er å bli kjent med hele organisasjonen jeg jobber i, for å få en bredere oversikt over samhandlingen mellom de ulike delene i bedriften.
Hva trakk deg til Molde-regionen?
Det er flere grunner som trakk meg tilbake til Molde. Den ene tingen er mulighetene som befinner seg i naturen rundt Molde. Selv om det er sommer eller vinter er det mulig å komme seg til marka relativt fort. Ellers så er det også gode jobbmuligheter i Molde-regionen.
Hva håper du å lære i trainee-perioden?
Det er jo mitt første møte med jobblivet for fullt, så det å lære meg mest mulig for å legge et godt grunnlag for resten av arbeidslivet er målet.
Kan du kort beskrive førsteinntrykket av trainee-programmet?
Positivt, en god måte å bli kjent med folk i samme situasjon, samt få veiledning og oppfølging.
Beskrive hverdagen din i Molde med tre ord!
Aktiv, Sosialt, Variert!