TIM-logo_blue

TIM tilrettelegger for overgangen fra student til arbeidstaker og gir muligheter for kompetansebygging og sosialt samvær.

Sindre Naas
Utdanning: Logistikk og IT
I hvilken bedrift var du trainee?: ROR-IKT
Hvor kommer du fra?
Molde
Hva gjorde at du valgte å søke på TiM?
Jeg valgte å søke på TIM fordi det tilrettelegger for overgangen fra student til arbeidstaker og gir muligheter for kompetansebygging og sosialt samvær.
Hvordan ser en typisk arbeidsdag ut for deg?
En typisk arbeidsdag består av fysiske og digitale møter, kommunikasjon via e-post, prosjektadministrasjon og samarbeid med eksterne aktører for å utvikle og drifte innovative tjenester