TIM-logo_blue

Fjell, fjord og bra folk og et spennende næringsliv som tar deg godt imot. Bare prøv å søk, det går plutselig bra. Dette er en fin inngang i arbeidslivet.

Rikke Gjeitnes Dahle
Utdanning: 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon
I hvilken bedrift var du trainee?: BDO
Hvorfor Trainee i Molderegionen?
Det er litt tilfeldigheter. Jeg skulle søke sommerjobb, og kom over en reklame. Tenkte at dette var en god mulighet, da jeg kommer herifra, og hvorfor ikke også satse på jobb her.
Hva er bra med TiM?
Det er en god platform for å møte andre som er ny i byen og ny i jobben. Vi blir godt oppfulgt på og utenfor jobb. Tilbudet om arbeidspsykolog er et godt tilbud, og det er godt å ha noen å sparre med.
Har du noen tips de som lurer på å søke?
Bare prøv å søk, det går plutselig bra. Dette er en fin inngang i arbeidslivet.
Hva er det beste med Molde?
Fjell, fjord, bra folk og et spennende næringsliv som tar deg godt imot.