TIM-logo_blue

Etter å ha bodd her i to måneder har jeg blitt smått forelsket i fjellutsikten, turmuligheten og lavterskelen for å drive med idrett og aktivitet.

Magnus Vendel Vilming
Utdanning: Mastergrad i Innovasjon og Kunnskapsutvikling v/Universitetet i Agder
I hvilken bedrift var du trainee?: Molde Bærekraftshub AS
Hva håper du å lære i traineeperioden?
Jeg ønsker å lære mye om bærekraft i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen nasjonalt og internasjonalt.
Samtidig vil det dukke opp mye lærdom gjennom det å utvikle både organisasjon og produkter i Molde Bærekraftshub. Jeg har fått mange utfordringer allerede, og det trives jeg godt med.
Hva trakk deg til Molderegionen?
Mitt forhold til Molde i forkant av tilflytting var én natt i telt på Kviltorp Camping, så det var utelukkende en spennende, utfordrende og fremtidsrettet karrieremulighet som trakk meg.
Men – etter å ha bodd her i to måneder har jeg blitt smått forelsket i fjellutsikten, turmulighetene og lavterskelen for å drive med idrett og aktivitet.
Beskriv førsteinntrykket av trainee-programmet?
Traineeprogrammet virker gjennomarbeidet og seriøst. Det blir lagt opp til at vi skal bli ivaretatt og trives i en ny region gjennom sosiale aktiviteter, mentorsamtale og tilgang på arrangementer der vi blir kjent med næringslivet.
Samtidig er det veldig givende å bli kjent med andre i samme situasjon som en selv – og jeg møter andre traineer gjennom både jobb og fritid.
Hvilke forhåpninger hadde du til samlingen om forhandlingsteknikk?
Jeg så for meg en innholdsrik, gøy og hyggelig dag der jeg fikk stort faglig utbytte.
Hva lærte du om forhandlingsteknikker?
Jeg lærte mye om hvordan man kan ta kontroll på situasjonen, men også mye om det å samskape verdi før den kapres
Føler du deg tryggere i forhandlinger i fremtiden?
Jeg har utvidet verktøykassen min, og er tryggere. Om det faktisk stemmer får jeg vite i neste forhandlingssituasjon.
Er det noe du kommer til å bruke aktivt videre i karrieren?
Ja. Jeg ble gjort veldig bevisst på et par ting. Dette må jeg tilpasse meg og mitt, men absolutt noe jeg vil ta meg meg videre.
Hva har vært det mest positive med traineeordningen så langt?
Muligheten til å drøfte erfaringer med flinke folk i lignende situasjon. Samtidig drar jeg med meg faglig utbytte og gode kontakter.
Molde med tre ord?
Med tre ord vil jeg beskrive hverdagen som: variert, morsom og lærerik.