TIM-logo_blue

Hvem kan søke?

Trainee i Molderegionen er et utviklingsprogram som har til hensikt å gi deltakerne relevant faglig påfyll, personlig utvikling, kunnskap om regionen og næringslivet. Deltakere får en gylden mulighet til å bygge langvarige nettverk på tvers av bedrifter og arbeidsoppgaver.

For mer informasjon:
Kontakt prosjektleder Carina Farstad i Molde Næringsforum

Tlf: 99502761 eller e-post: post@timtrainee.no

Krav til traineen:

  • Utdanning på bachelor- eller masternivå
  • Har maksimalt 3 års arbeidserfaring etter avsluttede studier
  • Behersker norsk som arbeidsspråk